İnsan Kaynakları Vizyonumuz

En önemli varlığımız olan insanın, çağdaş yönetim uygulamaları ile gelişimini sağlayarak, huzurlu ve güvenli bir iş ortamında, şirketimize en yüksek katkıyı vermesini temin ediyoruz.

İnsan Kaynakları Misyonumuz

Üretimin temel kaynaklarından olan ve zor bulunan nitelikli insanı en verimli ve en etkin şekilde kullanarak, üretimin ve kârın artmasına katkıda bulunuyoruz.

İş Güvenliği Politikamız


Beden Mermer Ailesi olarak benimsediğimiz kaliteli ve sağlıklı üretim felsefesinden yola çıkarak tüm çalışanlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci oluşturulması hedefi ve iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmekteyiz. Bu amaçla aşağıdakileri hedefliyoruz;

<ulİş Güvenliği Politikamız>

  • Çalışmaların sürekliliği adına TS ISO 1800 tarafından sertifikalandırılmış İş Güvenliği yönetim sistemi oluşturmak,
  • Tüm çalışmalarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
  • Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına periyodik olarak eğitim çalışmaları düzenlemek,
  • İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili teknolojik ve güncel ekipmanları kullanmak bunları periyodik olarak kontrol etmek.

Açık Pozisyonlarımız

Şu anda açık bir iş pozisyonumuz bulunmamaktadır.

[fc id=’2′ type=’popup’][/fc]